BRUK- verktyg för systematiskt kvalitetsarbete

Skärmklipp 2015-03-15 13.14.11

Vet du om att det finns ett verktyg för systematiskt kvalitetsarbete i skolan? BRUK står för Bedömning, Reflektion, Utveckling och Kvalitet och bygger på självskattning utifrån de nationella styrdokumenten. 

Skärmklipp 2015-03-16 18.34.04

Bilden ovan illustrerar hur man kan arbeta med det systematiska kvalitetsarbetet i skolan, BRUK är ett verktyg som underlättar processen. Allt i BRUK ingår i skolans uppdrag. Det finns olika formulär för olika skolformer och även även för fritidshem och förskoleklass.

Skärmklipp 2015-03-15 13.15.15

Verktyget kan användas av huvudman och rektor för att skatta verksamheten i en kommun eller på en skola men även arbetslag och andra grupper i skolan kan använda verktyget i sitt kvalitetsarbete. BRUK kan ses som en verktygslåda som hjälper till att visa var i arbetet man befinner sig och vart man är påväg.

BRUK har tre huvudområden: Process, Måluppfyllelse och Bakgrundsfaktorer. Varje huvudområde är indelat i indikatorområden, delområden och indikatorer. För varje indikator finns ett antal önskvärda egenskaper angivna. I bilden nedan ser du hur man byggt upp verktyget.

Skärmklipp 2015-03-16 18.49.32

Man väljer själv om man vill arbeta med hela verktyget eller med utvalda delar, svaren analyseras och man får en översikt över vilka delar man måste arbeta vidare med i organisationen. Däremot prioriterar verktyget inte i vilken ordning man ska arbeta.

Här kan du läsa mer i detalj om BRUK.

 Sju timmar om är ett utvecklingspaket som kan användas i anslutning till BRUK. Det är ännu under utveckling och än så länge är två moduler färdiga att använda, källkritik för yngre elever och klassrumskommunikation. Moduler som fortfarande är under bearbetning är främja likabehandling, förebygga kränkningar, åtgärda kränkningar, skolans värdegrund, jämställt bemötande i skolan och förskolan, undersökande samtal, barn som anhöriga, SYV på lektionen 1-6 och SYV på lektionen 7-9. Fler utbildningspaket kommer att komma med tiden. Namnet sju timmar refererar till att varje modul tar ungefär sju arbetstimmar att genomföra. Här hittar du materialet.

Skärmklipp 2015-03-15 13.13.45