Hinner du med forskningen?

Som lärare är det viktigt att man håller sig uppdaterad om den forskning som bedrivs i sina ämnen men också i pedagogik. Men hur ska man hinna med det när rättningshögarna tornar upp sig som Mount Everest? Hur gör ni på er skola? Hinner ni läsa relevant litteratur samt reflektera och diskutera den?

I den här filmen som Skolvärlden gjort ges tips om hur man kan arbeta kollegialt med att hålla sig uppdaterad inom skolforskning. I filmen betonas även vikten av att rektor förstår vinsten med att man avsätter tid för detta samt har en tydlig struktur i arbetet.

Skolverket arbetar för att sprida och sammanställa forskningsresultat genom webben, kunskapsöversikter och utvecklingsinsatser. En annan, kanske mer okänd genväg till forskning är Skolporten. De arbetar för att göra ny skolforskning lättillgänglig, har du inte besökt sidan så passa på nu.

Skärmklipp 2015-03-05 20.46.49