Studiepaket för undantagsbestämmelsen

Skärmklipp 2015-03-07 07.58.57

För att underlätta för lärare och rektorer har Skolverket har tillsammans med SPSM (Specialpedagogiska Skolmyndigheten) tagit fram ett utbildningspaket där de går igenom rätten till utbildning och stöd; individanpassning; bedömning, prov och betygssättning samt undantagsbestämmelsen i praktiken. Undantagsbestämmelsen går även under namnet pys-paragrafen och ger läraren möjlighet att bortse från enstaka kunskapskrav vid betygsättningen om det finns särskilda skäl för det.

Denna utbildning är mycket lämplig att utgå ifrån om man vill öka sina kunskaper inom detta område och sedan använda dem i sin egen skolorganisation på individ-, grupp-, och organisationsnivå.

Om man känner att man inte har tid just nu att arbeta med hela paketet så titta bara på filmerna för detta måste alla lärare och rektorer vara insatta i om de vill bedriva god undervisning för alla samt följa skollagen. Dessa kunskaper är nödvändiga när man arbetar systematiskt för att skapa en inkluderande skola.

Här kan du hitta utbildningspaketet i paketet ingår fyra filmer med tillhörande diskussionsfrågor, läsanvisningar och tips om hur man kan fördjupa sig i ämnet. Här kommer de fyra filmerna:

1. Rätt till utbildning och särskilt stöd

2. Individanpassning

3. Bedömning, prov och betygsättning

4. Undantagsbestämmelsen i praktiken