Dags att undervisa begripligt

Skärmklipp 2015-02-17 11.53.07

Lärarnas Nyheter har precis publicerat en artikel som heter “Dags att undervisa begripligt” som är mycket läsvärd. Artikeln handlar om konsekvenserna av de nya reglerna om extra anpassningar och särskilt stöd och vad de betyder i skolvardagen. Det är inte bara formuleringar som ändrats utan det som det handlar om är att lärarna måste ta sitt ansvar i klassrummet och undervisa begripligt. Det ska vara lärarens skyldighet att undervisa så att en elev förstår och inte i första hand snabbt bolla över de elever som inte hänger med i lärarens undervisning till speciallärare eller att skjuta över ansvaret till eleven och ge F-varning i slutet av terminen.

Anledningen till formuleringen extra anpassningar är att man vill minska antalet åtgärdsprogram och då särskilt de som innehåller små justeringar som egentligen handlar om att läraren måste tänka om och skapa nya vanor.  För elever med en funktionsnedsättning krävs det dock nästan alltid åtgärdsprogram och man ska komma ihåg att ett åtgärdsprogram är rättsskyddat på ett annat sätt än de extra anpassningarna.

Läs artikeln i sin helhet här.