Vårt klimat ett ständigt aktuellt ämne

Skärmklipp 2015-01-10 14.15.14

Klimatförändringar är ett ständigt aktuellt ämne inom flera olika skolämnen såsom geografi och kemi men som även fungerar som diskussionsunderlag i t.ex. svenska och engelska. Sidan climate.nasa.gov är fantastisk när man vill förklara och visualisera klimatförändringar. Här hittar du fakta, artiklar, tabeller, förklarande filmer (t.ex. under NASA’s Earth Minute och “The Sun a virtual tour“) samt bilder. Under fliken “Explore”  På sidan finns det många olika quizz som t.ex. den här om kol där man kan testa sina kunskaper om kol och samtidigt öva engelsk läsförståelse.

Man kan också resa i Climate time Machine och studera hur isen, havsnivån, utsläppen av kol och den globala uppvärmningen förändrats från 1890-talet till idag.

Bilderna är fantastiska och särskilt kanske de som finns i “Images of Change” som också utvecklats som app. Här visas bilder från olika tider där man kan jämföra hur global uppvärmning, naturkatastrofer och mänsklig påverkan faktiskt förändrar jordens utseende, mycket intressant som underlag för diskussion. Här kan eleverna jämföra bilder, läsa om orsaker samt diskutera olika åtgärder som kan vidtas i sammanhangen samt vilka följder detta får för planeten och mänskligheten. Här ser vi t.ex. hur Aralsjöns utseende förändrats från augusti 2010 till augusti 2014.

Skärmklipp 2015-01-10 13.25.59

Eyes on the earth kan man studera jorden i 3D och det är en helt otrolig modell som visualiserar de senaste mätningarna globalt gällande t.ex. temperatur, koloxid, koldioxid, ozon, havsnivå och is. Man behöver dock ladda ner ett litet program för att kunna se modellen vilket kan vara bra att veta om man ska titta med eleverna i skolan.

Skärmklipp 2015-01-10 13.43.40

 

Jag kan varmt rekommendera alla gå in på denna sida och att använda den i undervisningen.

Brev värda att läsas och bevaras

På sidan Letters of Note finns olika sorters minnesvärda brev, telegram och vykort som människor vill bevara till eftervärlden. Vi hittar ett tackbrev från Camus till sin gamla lärare, en upprörd mamma som skriver till Green day’s sångare och klagar på musiken samt dennes svar hittar du här. Det här är en riktig skattkista! Ett brev man inte glömmer är To My Old Master , i detta brev besvarar en före detta slav sin gamla herres förfrågan att komma och arbeta hos honom igen.

Mycket läsvärt och användbart i engelskundervisningen, översätt, diskutera, skriv frågor  eller låt eleverna välja ut sitt favoritbrev och återberätta. Möjligheterna är oändliga.

Skärmdump 2014-10-16 16.43.47

Spel i engelska

Eslgamesplus är en rolig sida om man vill lära sig engelska genom lek. Sidan är utformad för de som lär sig engelska som andraspråk. Här kan de minsta förskolebarnen lära sig engelska ord inom olika områden genom att titta på film och spela olika spel. Spelen kan spelas ensamma eller i grupp, det finns speciella klassrumsspel som med fördel kan spelas i helklass. Sidan passar för små barn från ca 3 år upp till elever i åk 6-7 då sidan  innehåller ganska avancerade grammatikspel.

Eleverna gillar spelen samtidigt som de lär sig grammatik och nya ord. Ja, vem är inte hellre pirat, racerbilsförare eller tävlar på lyckohjulet hellre än fyller i luckor i en grammatikövning. 🙂

Nackdelen med sidan är att den kan upplevas som rörig och att man får leta lite för att hitta de mer avancerade övningarna. Tittar man under “Classroom games” på första sidan går det dock rätt bra att hitta fram.

ESLgamesplus

Skärmdump 2014-10-12 22.43.40Skärmdump 2014-10-12 22.45.37

 

 

 

 

Utbildning och material i källkritik

Detta fantastiska material/utbildningspaket har utarbetats av Statens medieråd. Här finns digitala utbildningar för lärarna att arbeta med i arbetslaget men också lektionsupplägg som eleverna kan arbeta med i klassrummet. Det handlar om källkritik, propaganda, näthat och värderingsövningar. Materialet passar in i många ämnens kursplaner, t.ex. svenska, SO och NO men det går också att diskutera på t.ex. engelska och att arbeta med i Friendsgruppen, på studiedagar eller på klassrådstid.

Nedan kan du se en introduktion till materialet:

Lättast är att först arbeta igenom utbildningen i arbetslaget vilket tar ca 2 timmar inklusive alla diskussioner. Man behöver inte förbereda särskilt mycket, enkelt att bara köra.  Om man inte gör det i arbetslaget kan man titta igenom materialet själv vilket går ganska fort. Sedan kan man börja med utbildningen för eleverna. Den utbildningen är längre men alla avsnitt är fristående så man väljer själv hur mycket man vill göra eller hur lärarna vill dela upp det. En idé kan också vara att arbeta med egna propagandafilmer (filma med Ipad och redigera i Imovie) efter att ha sett deras manipulerade propagandafilm. Missa inte den filmen 🙂
I slutet av elevutbildningen kan eleverna i grupp göra tävlingen ”Uppdrag Mik” tar ca 30 minuter och 90 med all uppföljning. De behöver tillgång till smartphones /6 per klass) och gärna några datorer eller ipads också.
Här kommer länkar och en del av materialet till elev och lärarutbildningen.

Spel för alla ämnen

Skärmdump 2014-10-12 19.46.50

Att allt finns här är kanske är att ta i men på samlingssidan “Interactive learning sites for education” hittar du spel för lärande som tränar olika färdigheter. Sidan är mycket välorganiserad och kategorierna baseras främst på skolämnen och delas sedan upp i undergrupper. Sidan vänder sig till åk f-5 men fungerar även högre upp i åldrarna framför allt när man tränar färdigheter i engelska då språket som används genomgående är engelska.

Gå in på sidan, spela lite och bilda dig en uppfattning om materialet. Have fun.

Skärmdump 2014-10-12 19.47.18

Träna läsförståelse på engelska

Skärmdump 2014-10-12 19.21.36
På sidan readtheory.org kan eleverna träna läsförståelse på olika nivåer efter förmåga och läraren kan se hur det går. Praktiskt går det till så att läraren har en lärarinloggning och skapar grupper med hjälp av elevernas användarnamn, eleverna skapar egna inloggningar.   Detta går lika bra att träna på under lektionstid som att göra hemma som läxa. Allt gratis!
Eleverna väljer nivå och tilldelas sedan nya texter baserat på resultatet. Du som lärare kan se resultat och progression.
Se instruktionsfilmen nedan för mer info