Hög tid att planera terminen!

Skärmklipp 2015-01-10 16.00.48

En ny termin har precis börjat och många lärare håller på med sina terminsplaneringar. Hur gör du när du planerar din undervisning för att synliggöra kopplingen mellan syfte/mål, undervisning och bedömning för dina elever och dig själv?

Baklängesplanering/Alignmentplanering är en modell för att tydliggöra kopplingen mellan mål, undervisning och bedömning för eleverna och för läraren. Den här filmen förklarar modellen kortfattat och tydligt.

Många lärare kommer att förbereda sina elever inför de nationella proven som snart går av stapeln. Här talar Christian Lundahl om hur man kan tydliggöra mål och kunskapskrav och hur man kan använda elevexempel samt bedömningsanvisningar i gamla nationella prov för att tydliggöra de kvalitéer som bedöms i de olika delproven. Gamla nationella prov kan även fungera som underlag för att tala om strategier för att lyckas med sina läsprov, uppsatser m.m.

Istället för att eleverna börjar med att göra gamla nationella provuppgifter direkt kan det vara en god idé att tillsammans gå igenom uppgiften och hur den bedöms. Därefter får eleverna läsa elevlösningarna och diskutera deras kvalitéer och brister utifrån bedömningsmallarna samt betygsätta elevlösningarna. Efter det samtalar man om olika strategier som kan användas för att lyckas optimalt med uppgiften. Till sist får eleverna själva lösa uppgiften utifrån det de lärt sig. Med detta arbetssätt kommer eleverna att vara väl insatta i vad som bedöms i uppgiften samt ha konkret kunskap om skillnaderna på de olika nivåerna i kunskapskraven. De har även talat om strategier och lärt sig nya eller utvecklat de strategier de använder.

Lycka till med planeringen!

 

 

Utbildning och material i källkritik

Detta fantastiska material/utbildningspaket har utarbetats av Statens medieråd. Här finns digitala utbildningar för lärarna att arbeta med i arbetslaget men också lektionsupplägg som eleverna kan arbeta med i klassrummet. Det handlar om källkritik, propaganda, näthat och värderingsövningar. Materialet passar in i många ämnens kursplaner, t.ex. svenska, SO och NO men det går också att diskutera på t.ex. engelska och att arbeta med i Friendsgruppen, på studiedagar eller på klassrådstid.

Nedan kan du se en introduktion till materialet:

Lättast är att först arbeta igenom utbildningen i arbetslaget vilket tar ca 2 timmar inklusive alla diskussioner. Man behöver inte förbereda särskilt mycket, enkelt att bara köra.  Om man inte gör det i arbetslaget kan man titta igenom materialet själv vilket går ganska fort. Sedan kan man börja med utbildningen för eleverna. Den utbildningen är längre men alla avsnitt är fristående så man väljer själv hur mycket man vill göra eller hur lärarna vill dela upp det. En idé kan också vara att arbeta med egna propagandafilmer (filma med Ipad och redigera i Imovie) efter att ha sett deras manipulerade propagandafilm. Missa inte den filmen 🙂
I slutet av elevutbildningen kan eleverna i grupp göra tävlingen ”Uppdrag Mik” tar ca 30 minuter och 90 med all uppföljning. De behöver tillgång till smartphones /6 per klass) och gärna några datorer eller ipads också.
Här kommer länkar och en del av materialet till elev och lärarutbildningen.