Skolans arbete med stödinsatser

Skolverkets nya film “Skolans arbete med stödinsatser” riktar sig i huvudsak till huvudmän men jag tycker att den är informativ även för lärare och övrig skolpersonal. I filmen får du information om huvudmannens ansvar för skolans arbete med extra anpassningar, särskilt stöd, åtgärdsprogram och systematiskt kvalitetsarbete.

 

Här kan du läsa mer om hur skolan kan arbeta med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram.