Inkludering

Denna blogg är skriven med ett särskilt fokus på inkludering, ett begrepp som blivit allt vanligare i skolans värld de senaste åren. En inkluderande skola karaktäriseras av:

• gemenskap på olika nivåer
• ett enda system (till skillnad från ett för ”vanliga” elever och ett för elever i behov av stöd)
• en demokratisk gemenskap
• delaktighet från eleverna
• att olikhet ses som en tillgång

Det finns många anledningar till varför inkludering behövs men den största anledningen är självklart för alla elevers skull. Skolan ska vara till för alla elever och se olikheter som en tillgång, Sverige har också skrivit på internationella styrdokument där vi förbinder oss att verka för utvecklingen av en inkluderande skola.

Läs mer om inkluderande undervisning här.

Tillägg 

Ett begrepp som används allt oftare är tillgänglig utbildning där man fokuserar på lärmiljöerna för att möta varje individs behov. Tillgänglig utbildning är ett fokus i denna blogg. Du kan läsa mer om vad tillgänglig utbildning är här

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s