Grav språkstörning- UR Samtiden

Skärmklipp 2015-10-31 13.23.00

2012 sände UR-samtiden en serie program från Specialpedagogiska Skolmyndighetens kongress om grav språkstörning. Den 9/11 är det dags igen, då börjar UR samtiden att visa föreläsningarna från årets konferens 2015.

Om du inte sett de gamla avsnitten så rekommenderar jag att se dem. Mina favoriter är “När språklig sårbarhet möter skolans krav” med Barbro Bruce och “Att undervisa i läsförståelse” med Barbro Westlund. Du hittar föreläsningarna här.