The Berlin Wall

Skärmklipp 2015-01-18 11.15.33

The Berlin Wall är en app som med hjälp av bilder, berättelser, filmklipp och texter vill förmedla fakta om var Berlinmuren var placerad samt fakta om historiskt intressanta platser i anslutning. Vi får även erfara var och hur olika flyktförsök genomfördes, oftast tyvärr utan att lyckas. Appen är gratis och ett gemensamt projekt mellan Bundeszentrale für politische Bildung, Deutschlandradio och Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam. Det kan vara bra att veta att appen hör ihop med sidan http://www.chronik-der-mauer.de.

Om du är på plats i Berlin och vill se hur det såg ut förr måste du testa appen “Timetraveler Die Berliner Mauer”. När du installerat appen riktar du telefonen eller Ipaden mot en plats/byggnad, då spelas en film ur det förgångna upp. Här ser du hur den fungerar:

Vårt klimat ett ständigt aktuellt ämne

Skärmklipp 2015-01-10 14.15.14

Klimatförändringar är ett ständigt aktuellt ämne inom flera olika skolämnen såsom geografi och kemi men som även fungerar som diskussionsunderlag i t.ex. svenska och engelska. Sidan climate.nasa.gov är fantastisk när man vill förklara och visualisera klimatförändringar. Här hittar du fakta, artiklar, tabeller, förklarande filmer (t.ex. under NASA’s Earth Minute och “The Sun a virtual tour“) samt bilder. Under fliken “Explore”  På sidan finns det många olika quizz som t.ex. den här om kol där man kan testa sina kunskaper om kol och samtidigt öva engelsk läsförståelse.

Man kan också resa i Climate time Machine och studera hur isen, havsnivån, utsläppen av kol och den globala uppvärmningen förändrats från 1890-talet till idag.

Bilderna är fantastiska och särskilt kanske de som finns i “Images of Change” som också utvecklats som app. Här visas bilder från olika tider där man kan jämföra hur global uppvärmning, naturkatastrofer och mänsklig påverkan faktiskt förändrar jordens utseende, mycket intressant som underlag för diskussion. Här kan eleverna jämföra bilder, läsa om orsaker samt diskutera olika åtgärder som kan vidtas i sammanhangen samt vilka följder detta får för planeten och mänskligheten. Här ser vi t.ex. hur Aralsjöns utseende förändrats från augusti 2010 till augusti 2014.

Skärmklipp 2015-01-10 13.25.59

Eyes on the earth kan man studera jorden i 3D och det är en helt otrolig modell som visualiserar de senaste mätningarna globalt gällande t.ex. temperatur, koloxid, koldioxid, ozon, havsnivå och is. Man behöver dock ladda ner ett litet program för att kunna se modellen vilket kan vara bra att veta om man ska titta med eleverna i skolan.

Skärmklipp 2015-01-10 13.43.40

 

Jag kan varmt rekommendera alla gå in på denna sida och att använda den i undervisningen.