Studiepaket NPF

Skärmklipp 2016-01-19 19.48.26

SPSM har ett studiepaket om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som vänder sig till lärare och skolpersonal. Studiepaketet är ett sätt för lärare att få mer kunskap och förståelse för NPF samt en ökad inblick i hur svårigheterna kan yttra sig i skolmiljön. Förutom detta riktar man även fokus mot vilka anpassningar i lärmiljöerna som kan vara gynnsamma för denna heterogena grupp elever. Även om paketet handlar om NPF så är innehållet användbart för alla elever som har svårigheter inom de kluster som utgör en neuropsykiatrisk diagnos.

Detta är ett gediget studiepaket i sitt basutförande och om man vill så finns det möjlighet att ytterligare fördjupa sig i extramaterialet till de fem momenten. De fem momenten behandlar egen- och föräldraperspektiv, perception och kognition, pedagogiska strategier, problemskapande situationer och tillgänglig lärmiljö.    Skärmklipp 2016-01-13 18.30.59

“Människor som kan uppföra sig gör det”

Det är ganska vanligt att lärare anser att beteendeproblem är något som hindrar läraren från att utföra sitt arbete, nämligen att undervisa. Det enklaste är kanske då att få någon annan att lösa problemet såsom eleven själv (som borde skärpa sig), elevens föräldrar (som ska uppfostra barnet) eller rektorn, politiker, specialutbildad personal m.m. (som ska placera barnet någon annanstans).

I Bo Heilskov Elvéns nya bok som heter “Beteendeproblem i skolan” får läsaren mer effektiva verktyg än att bolla över problemet till någon annan. Bo utgår från påståendet att “Människor som kan uppföra sig gör det“. Kort sagt, om en elev inte uppför sig har skolan/läraren antagligen haft överkrav på elevens förmågor. De vuxna förväntar sig att eleven har förmågor som hen saknar. I den situationen bör skolan/läraren analysera situationen och specificera vilka krav situationen ställer för att kunna förhindra det att hända igen. Det är pedagogen som äger problemet och som på olika sätt måste agera (ensam eller tillsammans med andra) för att förhindra att situationen uppstår igen. Detta enligt en annan princip som Bo utgår från, “Den som tar ansvar kan påverka“. Vidare är en elev som inte ser sitt agerande som ett problem är sällan intresserad och särskilt motiverad att lösa problemet såsom läraren vill.

För att rå på beteendeprobem måste vi bland annat förstå att barn gör det som är mest begripligt för dem. Begriplighet handlar inte om förståelse och det hjälper inte att vädja till barnets förståelse för att motivera till en beteendeförändring. Ett sätt att öka begripligheten kan t.ex. vara att se över miljön runtomkring, andra sätt är att strukturera upp rastverksamheten eller att anpassa undervisningen efter elevernas behov av t.ex. förutsägbarhet och struktur.

Den här boken är lättläst och presenterar metoder som utgår från ett lågaffektivt bemötande som jag tidigare skrivit om här i bloggen, detta förhållningssätt kan även kallas “low and slow”. Bokens innehåll är mycket konkret med tydliga metoder, exempel och konkreta handlingsplaner. Allting bygger på elva praktiska principer varav jag i denna text tagit upp ett par stycken. Igenkänningsfaktorn i boken är stor och den lämpar sig väl att diskutera i kollegiet för att skapa en samsyn kring agerandet runt beteendeproblematik. Till sist kan även nämnas att Bo skriver med en stor portion humor något som får en att skratta med jämna mellanrum.

 

Skärmklipp 2015-02-03 20.33.25