Engelska utifrån UDL- ett praktiskt exempel

Här kommer jag att ge exempel på hur man som ämneslärare kan använda några delar av UDL-ramverket för att göra undervisningen mer tillgänglig. Man använder aldrig hela ramverket på en gång utan koncentrerar sig på några riktlinjer/checkpoints i taget för att ramverket ska bli hanterbart. Med tiden så införlivas automatiskt ett förhållningssätt där man tar hänsyn till alltfler huvudprinciper, riktlinjer och checkpoints i UDL-ramverket.

I veckan kommer jag i engelskan att arbeta med Michelle Obamas fantastiska tal i New Hampshire. För att göra undervisningen mer tillgänglig så finns det några enkla knep att ta till. Här exemplifierar jag hur jag använder mig av UDL- ramverket i vardagen. Här hittar du uppgiften som jag lagt ut till eleverna i Classroom : https://docs.google.com/document/d/1oG5Ka0NMYwML6FLVF9ecbT-vgJ5YmeAHK9LoerhavQE/edit

I UDL ramverket finns en huvudprincip om engagemang där jag försökt möta några behov i riktlinjerna, 7: Provide options for recruiting interest och 8: Provide options for sustaining effort and persistence. Mina elever intresserar sig för det amerikanska presidentvalet och jämställdhetsfrågor därför kommer detta tal med stor säkerhet att engagera eleverna. Ämnet är också högaktuellt och relevant i samhällsdebatten (7.2 Optimize relevance, value, and authenticity). För att eleverna ska orka med uppgiften behöver den vara tydlig, ha tydliga mål och sättas in i en kontext (8.1 Heighten salience of goals and objectives, 3.1 Activate or supply background knowledge). Uppgiften är flexibelt utformad för att kunna arbetas med enskilt eller i grupp (7.1 Optimize individual choice and autonomy). Jag arbetar i en undervisningsgrupp med elever där dagsformen spelar stor roll därför är det viktigt att uppgiften är flexibel och kan utföras enskilt eller i grupp.  En del av att öka engagemanget hos eleverna ligger ofta i samarbete och att skapa en gemenskap i gruppen (8.3 Foster collaboration and community).

När det gäller huvudprincipen representation är det viktigt att tänka på uppgiftens tillgänglighet. Jag har valt att ge eleverna tillgång till en transkribering av talet för de elever som även vill läsa talet (1.2 Offer alternatives for auditory information).

För de elever som behöver textning på svenska, engelska eller annat språk är det väldigt användbart att visa talet på youtube. Med hjälp av automatisk översättning kan man ha textning på nästan alla olika språk, t.ex. arabiska, engelska, svenska, spanska osv. Översättningarna är inte perfekta med de hjälper elever med olika språklig bakgrund att hänga med i kontexten (2.4 Promote understanding across languages).

På hjulet längst ner på klippet kan man välja undertexter samt översätt automatiskt sedan väljer man språk. Visst är det bra att man till och med kan översätta till arabiska och persiska så att nyanlända också kan tillgodogöra sig materialet och ta del av undervisningen? 

Skärmklipp 2016-10-16 08.46.23.pngSkärmklipp 2016-10-16 08.47.00.png

Skärmklipp 2016-10-16 08.48.24.png

Det som hjälper mig när jag planerar med UDL-ramverket är att det synliggör på vilket/vilka sätt min undervisning är tillgänglig utefter lektionens mål. Det blir också tydligt vad jag inte arbetar med i olika moment. Här har jag t.ex. inte prioriterat att arbeta med begrepp och glosor i någon större omfattning (2.1 Clarify vocabulary and symbols) även om det finns med som en liten del i uppgiften. Man gör inte alltid allting men UDL-ramverket hjälper mig att navigera mot målen så att alla elever kan tillgodogöra sig undervisningen.

 

 

Lär eleverna de 2800 mest frekventa engelska orden!

IMG_5955 IMG_5956

När man lär sig ett språk är det i första hand viktigt att lära sig ord för det man vill kommunicera. Ett gott ordförråd är nyckeln till att kunna uttrycka sig och kunna förstå det man läser och hör. En genomsnittlig person med engelska som modersmål och som  har genomgått college behärskar ungefär 20.000-30.000 ord, det är många ord att lära sig!

När man studerat ordsamlingar (korpus) visar det sig att det är ca 3000 ord som är mer frekventa än andra. Som ESL elev underlättar det en hel del om man fokuserar på att lära sig de orden. De 2818 vanligaste engelska orden finns att hitta på New General Service List. Enligt uppgifter i appen ska dessa ord täcke 90-92% av alla ord i de flesta engelska texter.

New General Service List Test finns att ladda ner som pdf här och här kan du läsa hur testet kan användas och hur det är utformat. Mata förslagsvis in i testet ett Socrative quizz (SOC-18728765 är numret om du vill importera quizzet i Socrative)) eller på en liknande sida så att det blir självrättande. När eleverna gör testet kan du enkelt se procentsatsen på hur de lyckats i kalkylbladet som du får skickat till din mail utan att rätta en enda glosa 🙂 . Be eleverna därefter att ladda ner gratisappen NGSL Builder på sina telefoner eller sina lärplattor. I appen väljer de nivå utefter resultatet på testet och börjar träna på nya ord, detta kan med fördel göras några minuter i slutet av varje lektion. I appen får de ett ord som de ska tänka en förklaring till och sedan bedöma om de kan den eller inte. Detta sätt att lära sig glosor fungerar alltså som flashcards. I appen kan man systematiskt studera ordkluster, s.k. bands, se alla ord i alfabetisk ordning eller i frekvensordning. De ord du vill studera kan du även maila till dig själv. I appen finns det tydliga förklaringar på vilka olika sätt den kan användas på.

På samma sätt kan man även arbeta med appen NAWL Builder, NAWL står för National Academic Word List vars lista sägs täcka ca 90% av de akademiska orden.

Vårt klimat ett ständigt aktuellt ämne

Skärmklipp 2015-01-10 14.15.14

Klimatförändringar är ett ständigt aktuellt ämne inom flera olika skolämnen såsom geografi och kemi men som även fungerar som diskussionsunderlag i t.ex. svenska och engelska. Sidan climate.nasa.gov är fantastisk när man vill förklara och visualisera klimatförändringar. Här hittar du fakta, artiklar, tabeller, förklarande filmer (t.ex. under NASA’s Earth Minute och “The Sun a virtual tour“) samt bilder. Under fliken “Explore”  På sidan finns det många olika quizz som t.ex. den här om kol där man kan testa sina kunskaper om kol och samtidigt öva engelsk läsförståelse.

Man kan också resa i Climate time Machine och studera hur isen, havsnivån, utsläppen av kol och den globala uppvärmningen förändrats från 1890-talet till idag.

Bilderna är fantastiska och särskilt kanske de som finns i “Images of Change” som också utvecklats som app. Här visas bilder från olika tider där man kan jämföra hur global uppvärmning, naturkatastrofer och mänsklig påverkan faktiskt förändrar jordens utseende, mycket intressant som underlag för diskussion. Här kan eleverna jämföra bilder, läsa om orsaker samt diskutera olika åtgärder som kan vidtas i sammanhangen samt vilka följder detta får för planeten och mänskligheten. Här ser vi t.ex. hur Aralsjöns utseende förändrats från augusti 2010 till augusti 2014.

Skärmklipp 2015-01-10 13.25.59

Eyes on the earth kan man studera jorden i 3D och det är en helt otrolig modell som visualiserar de senaste mätningarna globalt gällande t.ex. temperatur, koloxid, koldioxid, ozon, havsnivå och is. Man behöver dock ladda ner ett litet program för att kunna se modellen vilket kan vara bra att veta om man ska titta med eleverna i skolan.

Skärmklipp 2015-01-10 13.43.40

 

Jag kan varmt rekommendera alla gå in på denna sida och att använda den i undervisningen.

Brev värda att läsas och bevaras

På sidan Letters of Note finns olika sorters minnesvärda brev, telegram och vykort som människor vill bevara till eftervärlden. Vi hittar ett tackbrev från Camus till sin gamla lärare, en upprörd mamma som skriver till Green day’s sångare och klagar på musiken samt dennes svar hittar du här. Det här är en riktig skattkista! Ett brev man inte glömmer är To My Old Master , i detta brev besvarar en före detta slav sin gamla herres förfrågan att komma och arbeta hos honom igen.

Mycket läsvärt och användbart i engelskundervisningen, översätt, diskutera, skriv frågor  eller låt eleverna välja ut sitt favoritbrev och återberätta. Möjligheterna är oändliga.

Skärmdump 2014-10-16 16.43.47

Spel i engelska

Eslgamesplus är en rolig sida om man vill lära sig engelska genom lek. Sidan är utformad för de som lär sig engelska som andraspråk. Här kan de minsta förskolebarnen lära sig engelska ord inom olika områden genom att titta på film och spela olika spel. Spelen kan spelas ensamma eller i grupp, det finns speciella klassrumsspel som med fördel kan spelas i helklass. Sidan passar för små barn från ca 3 år upp till elever i åk 6-7 då sidan  innehåller ganska avancerade grammatikspel.

Eleverna gillar spelen samtidigt som de lär sig grammatik och nya ord. Ja, vem är inte hellre pirat, racerbilsförare eller tävlar på lyckohjulet hellre än fyller i luckor i en grammatikövning. 🙂

Nackdelen med sidan är att den kan upplevas som rörig och att man får leta lite för att hitta de mer avancerade övningarna. Tittar man under “Classroom games” på första sidan går det dock rätt bra att hitta fram.

ESLgamesplus

Skärmdump 2014-10-12 22.43.40Skärmdump 2014-10-12 22.45.37

 

 

 

 

Spel för alla ämnen

Skärmdump 2014-10-12 19.46.50

Att allt finns här är kanske är att ta i men på samlingssidan “Interactive learning sites for education” hittar du spel för lärande som tränar olika färdigheter. Sidan är mycket välorganiserad och kategorierna baseras främst på skolämnen och delas sedan upp i undergrupper. Sidan vänder sig till åk f-5 men fungerar även högre upp i åldrarna framför allt när man tränar färdigheter i engelska då språket som används genomgående är engelska.

Gå in på sidan, spela lite och bilda dig en uppfattning om materialet. Have fun.

Skärmdump 2014-10-12 19.47.18

Träna läsförståelse på engelska

Skärmdump 2014-10-12 19.21.36
På sidan readtheory.org kan eleverna träna läsförståelse på olika nivåer efter förmåga och läraren kan se hur det går. Praktiskt går det till så att läraren har en lärarinloggning och skapar grupper med hjälp av elevernas användarnamn, eleverna skapar egna inloggningar.   Detta går lika bra att träna på under lektionstid som att göra hemma som läxa. Allt gratis!
Eleverna väljer nivå och tilldelas sedan nya texter baserat på resultatet. Du som lärare kan se resultat och progression.
Se instruktionsfilmen nedan för mer info