Vad är ADHD?

Denna film från Riksförbundet Attention förklarar lite kort vad ADHD är och vilka konsekvenser det kan få i skolvardagen. Den fungerar lika bra för ungdomar som för vuxna. Filmen poängterar att alla med AD/HD är olika men att det finns vissa gemensamma nämnare inom funktionsnedsättningen.

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s