En liten film om autism

Amazing things happen har gjort en liten film för att öka kunskapen om autism i samhället generellt men särskilt hos skolpersonal och föräldrar. Filmen är ca 5 minuter lång men innehåller trots det lilla formatet ändå en hel del träffande beskrivningar om hur det kan vara att ha autism.

Frågeställningar som kan diskuteras i anslutning till filmen i arbetslaget:

  • Hur har vi ljud- och ljusanpassat i vår skola för elever som är ljud- och/eller ljuskänsliga?
  • Vilka lugna platser kan elever återhämta sig på?
  • På vilka sätt kan vi på skolan stötta upp den sociala förmågan vid lunch och rast?
  • Hur kan vi se att en elev behöver hjälp?
  • Hur kan vi underlätta för en elev att be om hjälp?

 

Ytterligare en film om Autismspektrumtillstånd 

Här kan du se en film från Riksförbundet Attention som i korthet förklarar ytterligare om vad ASD/AST är, filmen är ca 7 minuter lång.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s