Leading for Inclusive Education in Sweden 3-6/10

 

IMG_9806.JPG

Den 3-6/10 gick kursen “Leading for Inclusive Education in Sweden” av stapeln på Harvard University. Vi var 8 personer från Täby kommun som deltog på kursen detta år varav två lärare, fyra rektorer och två från förvaltningen.  Även en grupp från Sollentuna var med.

Kursens huvudsyfte var att uppmuntra till ett förändrat förhållningssätt så att alla elever i framtiden kan tillgodogöra sig undervisningen i skolan och kunna få en plats i samhället. Dagarna var fyllda med föreläsningar om forskningen bakom inkludering samt förmedling av metoder och arbetssätt såsom exempelvis UDL (Universal Design for Learning).  Vi fick ta del av  modeller och frågeställningar som kan användas i förändringsarbete samt diskutera och planera hur vi i Täby kan genomföra ett sådant utvecklingsarbete i våra skolor. På agendan stod även tre skolbesök i skolor som arbetar inkluderande på olika sätt och som har kommit olika långt.

Det var fyra hektiska dagar som gav upphov till en rad reflektioner och idéer att fortsätta arbeta med. Min avsikt är att så småningom i olika blogginlägg delge så mycket som möjligt så att alla lärare som är nyfikna kan få ta del av så mycket som möjligt av det jag fick lära mig.

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s