Skolans tomma stolar- Om frånvaro i grundskolan och hur kommuner och skolor arbetar med frågan

Skärmklipp 2016-09-14 18.02.36.png

Aggie Öhman, som kanske är mer känd som Prestationsprinsen, har i dagarna kommit ut med en rapport i samarbete med Skandia: Idéer för livet. Rapporten behandlar ämnet problematisk skolfrånvaro och hur kommuner arbetar med frågan för att kunna tillgodose alla barn och ungdomars rätt till utbildning. Rapporten hittar du här och Aggies egen sammanställning av slutsatserna finns att läsa på Prestationsprinsens blogg här.

För att kunna identifiera elever som riskerar att inte kunna slutföra sin utbildning krävs att det finns data att analysera och följa upp. Vikten av korrekt närvarorapportering kan därför inte nog betonas,  även den giltiga och anmälda frånvaron måste tas med i analys och följas upp.

Det är anmärkningsvärt att 99% av skolorna i rapporten säger sig följa upp den problematiska frånvaron samtidigt som frånvaron är stor och antalet elever med stor frånvaro ökar. Då kan man undra hur effektiv uppföljningen är och vilket stöd som erbjuds elever som av olika anledningar inte kan ta sig till skolan. För det är så att i princip alla elever vill klara skolan men inte alla klarar de förutsättningar som ges.

Det förebyggande arbetet är kanske det allra viktigaste. Antalet elever som inte klarar den fysiska, pedagogiska och sociala skolmiljön och därmed inte kan slutföra sin utbildning måste minimeras.

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s