Vad är vetenskapen värd?

Skärmklipp 2016-01-13 18.32.29

Den senaste tiden har jag gång på gång sett program, läst debattinlägg och lyssnat på radioprogram där man belyser ovetenskaplighet och påvisar vilka konsekvenser det kan föra med sig. Detta får mig att fundera på vad vetenskapen egentligen är värd idag och om allmänt tyckande kan ersätta beprövade och beforskade metoder.

Dokument inifrån sände den sevärda dokumentären “Vem kan hjälpa mitt barn?”  i november förra året, programmet tog bl.a. upp vilken behandling som har vetenskaplig grund när det gäller barn med autism i allmänhet och två barn i synnerhet. Man tycker kanske att barn och ungdomspsykiatrin ska använda de metoder som har evidens i första hand men så verkar det inte alltid vara.

DN publicerade i måndags “Pseudoteorier jämställs med etablerad vetenskap” där författarna menar att skolan övergivit den vetenskapliga metoden och ersatt den med pseudoteorier.  De befarar att den relativistiska kunskapssynen lämnar eleverna skyddslösa i ett samhälle där det blir allt svårare att urskilja vad vi vet och vad vi tror i ett ändlöst informationsflöde. De menar att skolan behöver vara tydlig med vad vetenskapen säger och skilja på vad som faktiskt är bevisat och som utgör seriösa teorier.

Igår sände Vetandets värld programmet Psykobabblarna “Osmarta hjärnrörelser i klassrummet“, avsnittet tog upp fenomenet Kommunikologi. Bara namnet låter ju roligt och wannabe vetenskapligt men flera skolor, kommuner, företag och fackförbund lägger ner mycket tid och pengar på att sprida denna låtsasvetenskap. Kommunikologi förklaras av utövarna själva som någon form av tvärvetenskap, de hävdar att deras vetenskap tillhör framtiden och därför inte kan granskas enligt gammal vetenskaplig metod. Vid närmare granskning är det dock inte forskning och vetenskap det handlar om utan låtsasteorier, t.ex. ska specifika rörelser göra människor intelligentare genom att koppla ihop hjärnhalvorna. Detta program är väldigt aktuellt för alla som arbetar i skolan och kan med fördel användas som diskussionsunderlag i skolan.

Jag tänker att om vi vill ha en verklig kunskapsskola så är det primärt att vi lär ut vad som är belagd kunskap och vad som skiljer vetenskap från allmänt tyckande, spekulation och rena irrläror. Visst förändras vetenskap genom att man presenterar ny vetenskap men det betyder inte att det finns en lucka däremellan där man kan argumentera för vad som helst. Jag rekommenderar verkligen att lyssna på psykobabblarna och involvera eleverna i vad som skiljer tro från vetande.

 

Här hittar du underlagen:

DN publicerade den 11/1 “Pseudoteorier jämställs med etablerad vetenskap

Lyssna på Tankesmedjans snabbgranskning av kommunikologi 4:51 min här

Vetandets värld Psykobabblarna “Neuromyter och omedveten inkompetens” 20 min lyssnar du på här

Vetandets värld Psykobabblarna “Osmarta hjärnrörelser i klassrummet” 20 minuter lyssnar du på här

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s