Skapa en ny vana?

Skärmklipp 2015-11-12 09.36.24

Enligt en studie från Phillippa Lally  tar det i snitt 66 dagar att skapa en ny vana. Enklare vanor såsom att dricka ett extra glas vatten eller att äta en extra frukt om dagen tog bara 18 dagar att implementera medan större förändringar i livsstilen såsom träning ibland krävde upp till 254 dagar.

Ett annat intressant resultat i Lallys studie var att det inte gör så mycket i långa loppet om man glömmer, inte orkar eller missar sin nya vana någon gång ibland. Det handlar bara om att vara tillräckligt motiverad för att återvända till den goda vanan igen. Däremot så fanns det personer i studien som inte klarade av att forma en ny vana p.g.a. för liten uthållighet.

Det som jag tycker är särskilt intressant är att genomsnittstiden för att skapa en vana är längre än de ca 28 dagar som påvisats i andra studier. Det kräver med andra ord en hel del uthållighet för att skapa nya vanor. För att en individ ska förändra ett beteende måste det kännas belönande för individen som ska förändra sig, man måste då koppla det nya beteendet till någon form av belöning.

Vad har då denna studie med skolan att göra? I skolan vill vi att eleverna ska skapa goda rutiner och studievanor, där kan denna typ av studier hjälpa oss. Om vi vet att enklare vanor går snabbare och lättare att införliva så kanske vi måste arbeta mer med att bryta ner mål i konkreta små enkla delmål. Vi behöver också förstå att människor är olika och behöver olika belöningar för att orka fortsätta. Så för att våra elever ska införliva nya vanor så behöver vi rimligtvis veta vad som är belönande nog för att få igång och upprätthålla förändringsprocessen. Denna uppgift är svår och stor men fundamental om man vill att alla elever ska utvecklas och lyckas i skolan.

 

 

  • Lally, P., van Jaarsveld, Cornelia H. M, Potts, H. W. W., & Wardle, J. (2010). How are habits formed: Modelling habit formation in the real world. European Journal of Social Psychology, 40(6), 998-1009. doi:10.1002/ejsp.674

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s