Lär eleverna de 2800 mest frekventa engelska orden!

IMG_5955 IMG_5956

När man lär sig ett språk är det i första hand viktigt att lära sig ord för det man vill kommunicera. Ett gott ordförråd är nyckeln till att kunna uttrycka sig och kunna förstå det man läser och hör. En genomsnittlig person med engelska som modersmål och som  har genomgått college behärskar ungefär 20.000-30.000 ord, det är många ord att lära sig!

När man studerat ordsamlingar (korpus) visar det sig att det är ca 3000 ord som är mer frekventa än andra. Som ESL elev underlättar det en hel del om man fokuserar på att lära sig de orden. De 2818 vanligaste engelska orden finns att hitta på New General Service List. Enligt uppgifter i appen ska dessa ord täcke 90-92% av alla ord i de flesta engelska texter.

New General Service List Test finns att ladda ner som pdf här och här kan du läsa hur testet kan användas och hur det är utformat. Mata förslagsvis in i testet ett Socrative quizz (SOC-18728765 är numret om du vill importera quizzet i Socrative)) eller på en liknande sida så att det blir självrättande. När eleverna gör testet kan du enkelt se procentsatsen på hur de lyckats i kalkylbladet som du får skickat till din mail utan att rätta en enda glosa 🙂 . Be eleverna därefter att ladda ner gratisappen NGSL Builder på sina telefoner eller sina lärplattor. I appen väljer de nivå utefter resultatet på testet och börjar träna på nya ord, detta kan med fördel göras några minuter i slutet av varje lektion. I appen får de ett ord som de ska tänka en förklaring till och sedan bedöma om de kan den eller inte. Detta sätt att lära sig glosor fungerar alltså som flashcards. I appen kan man systematiskt studera ordkluster, s.k. bands, se alla ord i alfabetisk ordning eller i frekvensordning. De ord du vill studera kan du även maila till dig själv. I appen finns det tydliga förklaringar på vilka olika sätt den kan användas på.

På samma sätt kan man även arbeta med appen NAWL Builder, NAWL står för National Academic Word List vars lista sägs täcka ca 90% av de akademiska orden.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s