Grav språkstörning- UR Samtiden

Skärmklipp 2015-10-31 13.23.00

2012 sände UR-samtiden en serie program från Specialpedagogiska Skolmyndighetens kongress om grav språkstörning. Den 9/11 är det dags igen, då börjar UR samtiden att visa föreläsningarna från årets konferens 2015.

Om du inte sett de gamla avsnitten så rekommenderar jag att se dem. Mina favoriter är “När språklig sårbarhet möter skolans krav” med Barbro Bruce och “Att undervisa i läsförståelse” med Barbro Westlund. Du hittar föreläsningarna här.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s