NPF- skoldagarna 2015 arrangerade av KIND

 

Skärmklipp 2015-10-28 21.00.29Skärmklipp 2015-10-28 21.23.57

Den här höstlovsveckan har jag  tillbringat ett par dagar på NPF-skoldagarna som arrangeras av KIND (Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet). KIND är ett kompetenscentrum för forskning, utveckling och undervisning och är ett samarbete mellan Stockholms Läns Landsting och Karolinska Institutet. Fyra intressanta föreläsningar erbjöds där NPF var den röda tråden. Min största behållning från dagarna är den viktiga bro mellan teori, forskning, och praktik som dessa dagar utgör. Många verksamma lärare har svårt att hitta tid för att läsa avhandlingar och forskningsrapporter, här ges möjlighet att få tal del av forskningen genom forskare och professorer. Ett tema som berördes vid ett par föreläsningar var inkludering och autism och jag kommer att återkomma till vad forskningen säger om det i ett blogginlägg i framtiden.

Här hittar du alla föreläsares presentationer (pdf):

Del 1: Context and pedagogy for children with special educational needs: principles, practices and challenges of inclusion from the UK
Del 2: How do we choose technologies for learning and how do we know what works? 
Sarah Parsons, assisterande professor i pedagogik vid Southampton Education School, Storbritannien. 

Skydds- och riskfaktorer för normbrytande beteende
Henrik Andershed, professor i psykologi och kriminologi

Inkluderande verksamheter för barn med autismspektrumtillstånd
Marita Falkmer, forskare vid Cooperative Research Centre for Living with Autism Spectrum Disorders, Curtin University, Perth, Australien

Skolintervention: Från individ till organisation – ett helhetsperspektiv
Steve Berggren, leg psykolog, biträdande föreståndare, KIND, Anna Borg, skolsamordnare, KIND, Christina Coco, leg psykolog, KIND

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s