Elever med svag teoretisk begåvning

Skärmklipp 2015-10-17 07.49.51

“Elever med svag teoretisk begåvning” av Gunilla Carlsson Kendall är en nyutgiven lättläst lärpocket på 60 sidor.

Gunilla är psykolog och boken “Elever med svag teoretisk begåvning” vänder sig till lärare. Boken är en s.k. lärpocket och tar mycket kortfattat och enkelt upp hur man kan upptäcka elever med teoretiska svårigheter, hur svårigheterna kan yttra sig i skolan samt hur man kan kartlägga och stötta eleverna. Författaren skriver också kortfattat om olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, tar upp begreppet intelligens och ger konkreta undervisningstips.

Den här lärpocketen är verkligen på grundnivå och jag förvånas av att den vänder sig till yrkesverksamma lärare då den är otroligt översiktlig. Visst kan man använda den som utgångspunkt till diskussion men risken finns att en del lärare också kan provoceras av enkelheten. Ett exempel på detta är förslagen på analysfrågorna som presenteras i samband med kartläggning, fråga 1 “Vad är problemet?”, fråga 2 “När/hur/var märks problemet?” Å andra sidan kanske  en sådan här enkel skrift behövs då man i olika forum och undersökningar kan läsa om att lärare behöver mer kunskaper om NPF och enkel kartläggning, då kan detta vara en ingång.

Skärmklipp 2015-10-17 08.24.05 Läs artikeln här

Undervisningstipsen i boken är konkreta och tydliga men också ganska ytliga och tar bl.a. upp begreppsförklaring, vikten av rätt svårighetsgrad, stödstrukturer, visualisering, konkretisering och förförståelse. Min tanke är att om man arbetar med pedagogisk tillgänglighet för alla elever kommer denna elevgrupp också att gynnas då anpassningarna är likartade för elever med olika typer av svårigheter. Många elever har exempelvis nytta av mer konkretiserade uppgifter, ha visuellt stöd, reda ut begrepp m.m.

Boken är skriven med syfte att vilja förändra de situationer som eleverna har svårt att klara av och vill höja medvetenheten i hur vi arbetar för att alla elever ska utvecklas utifrån sina förutsättningar,  sådant är alltid viktigt och värt att reflektera över!

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s