Arbeta med autismspektrumtillstånd (AST)

Skärmklipp 2015-08-28 16.20.39 Skärmklipp 2015-08-28 16.29.54

Under sommaren har jag bl.a. läst två böcker av Gunilla Gerland, “En riktig människa” och “Arbeta med autismspektrumtillstånd- hantverket och den professionella rollen“.

En riktig människa” är en skönlitterär roman som gavs ut på 1990-talet, det är en unik skildring av Gunillas kaosartade barndom och ungdomstid. I boken får man en inblick i hur en ung kvinna med autism tolkar sin omvärld och hanterar sina känslor. Vi följer hennes sökande efter en egen identitet och hur hon ska finna sig tillrätta i en värld som inte är begriplig för henne.Verkligen läsvärd och även intressant då det inte finns så många självbiografier skrivna av författare med autism.

2010 gav Gunilla ut “Arbeta med autismspektrumtillstånd- hantverket och den professionella rollen” som riktar sig till alla som möter människor med autismspektrumtillstånd. I boken tar Gunilla upp viktiga aspekter inom fyra kategorier, yrkesrollen, att förstå funktionsnedsättningen, förändringsarbete och praktiska insatser. Boken är lättläst och ger många konkreta exempel på situationer som kan uppstå och hur man kan resonera runt dem eller lösa dem. Denna bok ger en helhetsbild och är ett konkret stöd för hur man kan arbeta med t.ex. elever med AST.

Ett citat som man verkligen kan reflektera en hel del över möter läsaren redan i första kapitlet.

Om vi har en person med ett funktionshinder som innebär nedsatt social förmåga, begränsningar i det flexibla tänkandet, svårigheter med kommunikation- vems beteende kan vi lättast förändra? Varför försöker vi nästan alltid ändra på personen med funktionshindret?.”

Ovanstående citat tycker jag att man ska fundera på i skolorna i allmänhet och särskilt när det gäller elever med NPF. Gör din skola anpassningar och ger särskilt stöd efter noggrann kartläggning eller vill man få eleven att anpassa sig efter skolans organisation?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s