Att bli är bättre än att vara- Ett dynamiskt tankesätt

Skärmklipp 2015-06-23 19.08.53     Skärmklipp 2015-06-23 19.09.53

Få böcker är så i ropet just nu som “Du blir vad du tänker” av Carol S Dweck.  På sociala medier debatteras boken flitigt och det verkar som om alla pratar om growth mindset. I detta 10 minuter långa Tedföredrag förklarar Dweck själv skillnaden mellan fixed och growth mindset och vad forskningen kommit fram till.

 

I nedanstående bild jämförs de två olika tankesätten. Ett dynamiskt mindset som Dweck förespråkar är baserat på uppfattningen att en människas verkliga potential är okänd. Alla oavsett arv och miljö kan utveckla sina grundläggande egenskaper genom att anstränga sig. Principen är “Du bestämmer själv över din hjärna, du kan hjälpa den att växa genom att använda den på rätt sätt.” I boken ges många exempel på skillnaden mellan ett statiskt och ett dynamiskt tankesätt inom områden som skolprestationer, sport, företagande och relationer.

Skärmklipp 2015-06-28 20.50.41

I skolans värld är det lätt att elever får etiketter på sig som den smarta osv. och det finns också en föreställning hos många människor att man föds med en viss talang och intelligens och det är inte så mycket att göra åt om man inte fötts med t.ex. matematikens gåva. Dwecks forskning har visat att det inte förhåller sig på det viset.

Dweck förespråkar höga krav för att utveckla kapacitet men hon betonar också att det är viktigt att ge elever verktyg så att har möjlighet att nå målen. Att endast öka kraven utan att undervisa strategier menar Dweck leder till katastrof, med det menar hon att dåligt förberedda eller omotiverade elever kommer att lämna skolan.

Jag tycker att boken är intressant och viktig då ambition, ansträngning, utmaning och kämparanda lätt hamnar i skymundan i skolan idag då fokus ofta ligger på betyg och de kunskapskrav som nåtts i nuläget. Vidare är detta en aktuell bok i skoldebatten då den även framhåller lusten och drivkraften för lärande som en viktig komponent för att lyckas med sina studier, sin relation, sin sport eller sitt företagande och inte bara resultaten. En ändring av tankesätt, mindset, får alltså även inverkan på motivationen. Det är lärandet och utvecklingen som står i centrum. När utvecklingen är i centrum blir också typen av feeback viktig då den ska motivera till fortsatt lärande och ett dynamiskt mindset. I sin bok skriver Dweck också om hur man ska förhålla sig och uttrycka sig för att ens barn eller elever ska få utvecklas inom ett dynamiskt tankesätt.

Detta är en läsvärd och lättläst bok om grunden för lärande, nämligen vår inställning till utmaningar, arbete och vår okända potential.

Relaterat material:

Blogginlägg och sammanfattning av Dweck “Developing a Growth Mindset in Teachers and Staff” av Keith Heggart.

Aktuell artikel från den 18/6/2015 “Why mindset is not a tool to make children feel good

 

Carol Dweck on the Growth Mindset, Embracing Failure, and Middle East Peace – Inside Quest

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s