Flubaroo – ett verktyg för formativ bedömning

Skärmklipp 2015-05-14 11.57.28

Flubaroo är ett tillägg som kan användas tillsammans med Google kalkylark för att snabbt självrätta och bedöma enklare förhör, t.ex. glosförhör. Med detta verktyg kan du snabbt och enkelt analysera undervisningen och resultaten. Tänk på att du måste arbeta i google drive för att använda tillägget Flubaroo. 

Flubaroo alltså ett sätt för läraren att få feedback angående undervisningen och elevernas framsteg. I Flubaroo ser man elevernas resultat och kan även analysera undervisningen och resultaten med hjälp av cirkeldiagram och staplar. I tillägget finns det även en mailfunktion för att eleverna ska kunna delges sina resultat. Det enklaste om du vill testa detta är att titta på klippen nedan.

Här kommer några tutorials om Flubaroo för dig som vill veta mer:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s