Studieteknik- Plugga bättre- Lär dig pluggkoden

Skärmklipp 2015-04-07 19.20.39

I början av varje termin brukar många lärare ta upp studieteknik för att eleverna ska få en bra start. På vissa skolor har man föreläsningar eller ett baspaket som man går igenom i början av varje läsår och kanske framförallt när man börjar i högstadiet i åk 6 eller som nu i åk 7. Oftast finns intentionen att följa upp under terminens gång, ibland lyckas det och ibland rinner det ut i sanden p.g.a. allt stoff som ska hinnas med.

Helst ska ju strategier för lärande löpa som en röd tråd genom undervisningen varje lektion under hela läsåret. På så sätt blir de en naturlig del av undervisningen och ingen egen liten del som avhandlas under första skolveckan i augusti.

Skärmklipp 2015-04-07 18.49.06

UR har producerat två programserier nyligen som kan hjälpa både elever och lärare i det viktiga arbetet med studiestrategier. Den senaste heter “Pluggkoden” och är producerad 2015. “Att plugga utan strategier är ungefär som att leta efter en skatt utan skattkarta” så säger läraren Martin Fernström i programmet “Pluggkoden“. Programmet riktar sig till högstadiet och i varje program följer lärare Martin en elev och visar hur lärstrategier kan hjälpa just den eleven att utvecklas. Hittills har följande strategier tagits upp i programmen; Strategier för minnet, Strategier för matematik, Fokusera och planera samt Strategier för läsning.

Skärmklipp 2015-04-07 18.47.47Skärmklipp 2015-04-07 18.15.44

 2013 kom programmet “Plugga bättre” som fungerar utmärkt i åk 6-7. Programserien har åtta delar; Mindmap, Lästeknik, Koncentration, Anteckningsteknik, Hjärnan, Minnesteknik, Glosor och Det stora provet.

Båda dessa programserier tycker jag är bra. “Plugga bättre” är lite fartigare och fungerar i de lägre årskurserna, 6-7. Det som är bra där är att man kan göra samma uppgifter eller liknande i verkligheten. Pluggkollen mer modern och fungerar bra för hela högstadiet, eleverna kommer inte att uppleva programmet som barnsligt. Det som är positivt med pluggkoden är att de tydligt fokuserar på strategier och inte på att man ska vara född som “mattemänniska”, “språkmäniska”, eller “allmänt geni”. Budskapet är klart,  “Alla kan bli så sjukt mycket bättre med rätt lärstrategier”. 

Kanske är det nu, mitt i alla prov och när det verkligen gäller att planera sitt pluggande för att hinna med allt, som eleverna är som mest mottagliga för att repetera gamla och lära sig nya lärstrategier?

Du har väl inte missat  “Orka Plugga” sajten? Orka Plugga är en sajt från UR med pluggtips för elever som går i högstadiet.

Skärmklipp 2015-04-09 11.08.53

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s