Webbaserad kurs om bedömning

Skärmklipp 2015-03-19 18.16.50

Kanske har du hört talas om den webbaserade kursen för bedömning som Skolverket tagit fram tillsammans med Karlstads universitet och professor Christian Lundahl?Jag blev nyfiken när jag hörde talas om den och har nu gått igenom kursen och lämnat in slutuppgiften, nu hoppas jag bara på att den blir godkänd 🙂

Upplägget i kursen är mycket tydligt, textmaterialet är intressant, uppgifterna relevanta och filmerna de spelat in tydliga. Självklart är en det en del repetition för oss lärare som arbetat en längre tid och som hunnit sätta en hel del betyg utifrån Lgr 11 och den nya betygsskalan. Det tycker jag i och för sig inte gör så mycket då jag mer ser repetition som ett sätt att befästa kunskap och att få bekräftelse på att jag tänker såsom systemet är tänkt att fungera. Egentligen borde alla lärare som inte examinerats under den rådande läroplanen få möjlighet att gå kursen som fortbildning. På så vis skulle rättssäkerheten i betygsättningen och antalet felaktiga betyg minska. Man skulle få bort felaktiga antaganden såsom t.ex. “för att få A i terminsbetyg måste en elev alltid prestera A på alla uppgifter“.

Lärarens bedömning börjar redan i planeringen av undervisningen. Elevens visade kunskaper i förhållande till undervisningens syfte och innehåll kan avgöra om en elev får exempelvis betyget E eller betyg D.  Denna analys, alltså hur eleven visat sitt kunnande i förhållande till kunskapskraven, måste läraren göra utifrån sin professionalitet. Om det är i centrala delar som eleven har uppfyllt det överliggande kunskapskravet kan det uppväga att en större del av textmassan i kunskapskravsmatrisen, rent visuellt, inte är uppfylld. Undervisningen är grunden och det är därför som det är så viktigt att man analyserar sin undervisning så att man får ett bra underlag för bedömning. Det är väsentligt att löpande dokumentera elevernas kunskaper då det annars kan köra ihop sig rejält vid terminsslutet och även bli svårt att motivera betyget för eleven mer specifikt. Min erfarenhet är att ju bättre planering och dokumentation desto färre frågetecken vid betygsättning.

Vill du också gå kursen? Anmäl dig här.

Sista datum för att anmäla sig till kursen blir preliminärt den 15 april 2015 och sista dag för att lämna in slutuppgiften blir preliminärt den 31 augusti 2015. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s