Hur kan man visualisera bedömningsaspekter för elever?

Det kan vara svårt att förklara för elever vad skillnaden mellan de olika betygsstegen är och vad kunskapskraven egentligen innebär. Ett sätt att göra det på är att göra modeller för att visualisera skillnaderna. Peter Wall har gjort en modell som stöd vid bedömning av kvaliteten på elevers resonemang. Den innehåller bedömningsaspekterna, bredd, djup, begreppsanvändning, problematisering, konkretisering och slutsatser.

Skärmklipp 2015-03-30 20.03.24

I programmen “Orka Plugga” från UR ligger fokus på studieteknik, eleverna får tips och strategier om allt från minnesträning och kunskapskrav till frukosttips och planering. Programmet har även en Youtube kanal. Det som jag vill fokusera på här är deras filmer om kunskapskraven, såhär presenterar de t.ex. hur man utvecklar ett resonemang i svenska. Filmerna utgår från skolämnen med är generella och kan användas i flera sammanhang/skolämnen.

Ett annat exempel finns här och gäller att lösa problem och föra resonemang i matematik.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s