Visuellt stöd i undervisningen

Skärmklipp 2015-03-06 16.28.54    Skärmklipp 2015-03-06 16.29.08 Vad skulle man kunna diskutera till dessa två bilder?

Visuellt stöd i undervisningen underlättar inlärningen för många elever och särskilt för dem som har diagnosen språkstörning. Den 17/2 var många Täbylärare på Täby Park Hotel och lyssnade på Eva Carlberg Eriksson som föreläste om språkstörning och om vikten av bl.a. visuellt stöd i undervisningen. Att tänka på att använda bildstöd är en viktig del av att inkludera så många som möjligt i klassrummet.

Visuellt stöd kan t.ex. vara ett tydligt utformat arbetsschema eller ett färgkodat schema, vårt kroppsspråk, teater, levande illustrationer, utflykter, laborationer, filmklipp och modeller. Andra exempel på visuellt stöd är att ha bilder till glosor istället för den svenska förklaringen, markera viktiga ord i texter t.ex. nyckelord eller oregelbundna verb i engelska om det nu är de man vill lära in.

Bilddokumentation är också ett utmärkt minnesstöd, ett sätt att dokumentera med bilder är att göra en fotografisk mind map. En annan typ av bildstöd är att arbeta med att skapa inre bilder av sådant man läst, sett eller ska lära in. Det kan man göra genom att rita sammanfattningar, göra bilder till kapitel i böcker eller att associera till ord.

Bildstöd är inte bara effektivt i undervisningen utan kan med fördel användas även i bedömnings och provsituationer. Man kan exempelvis ordna bilder i grupper, i tidsordning, välja bort bilder och därigenom visa sina kunskaper i ämnet genom att också motivera sina val.

En sak man ska tänka på är såklart vilka bilder man väljer, bilderna ska ju förenkla och inte röra till det. Det är även lätt att påverka elevers åsikter och val med hjälp av bilder så det är en del att ta ställning till innan man väljer bild.

Om du vill börja använda mer bilder och bildstöd i din undervisning kan ett tips vara att gå med i gruppen “Bilder i undervisningen” på Facebook. Där tipsar lärare varandra om bilder som man kan använda för att få inspiration och generera reflektion och diskussion.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s