Vanliga missuppfattningar vid bedömning

Per Måhl blir här intervjuad av Skolvärlden och hjälper till att reda ut begreppen. Per Måhls uppfattning är att det finns tre övergripande missuppfattningar vid betygsättning.

Den första missuppfattningen handlar om vilka delar i kursplanen som reglerar bedömning och betyg. Endast textdelen i kunskapskraven styr bedömning och betygsättning. En annan missuppfattning är hur centralt innehåll förhåller sig till kunskapskraven. Endast det centrala innehåll som återkommer i kunskapskraven är obligatoriskt för eleverna att ha kunskaper om och bli bedömda på.

Den andra missuppfattningen handlar om validitet. Läraren kan ha bristfälligt underlag av olika anledningar. Det kan handla om att de har bristande kunskaper och bedömer fel saker, inte har tillgång till rätt material eller inte vet hur man konstruerar uppgifter som testar de olika förmågorna i kunskapskraven. Här talar Per Måhl om matriser där han berättar om skillnaden mellan bedömningsmatriser och kunskapsmatriser och vikten av att använda båda två.

Den tredje missuppfattningen handlar om att läraren missar att göra en korrekt helhetsbedömning i slutet av en kurs. Det är en ganska vanlig missuppfattning att för att en elev ska få betyget A måste hen ha t.ex. betyget A på alla uppgifter i kursen. Detta är inte sant då eleven måste få chans att utvecklas och bli bedömd flera gånger. Det som eleven presterar på sena uppgifter väger alltid tyngre än de prestationer som elever visar tidigt i en kurs.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s