Betyg i åk 4 nu på försök

Senaste veckan har det varit många diskussioner angående införandet av betyg i åk 4. Nu är det klart att det blir en försöksverksamhet och Skolverket utreder hur den ska arrangeras. Motståndarna är många däribland Christian Lundahl som är professor i pedagogik vi Örebro Universitet, han menar att det finns ingen forskning som stödjer betyg i åk 4. Det finns också en oro i hur försöksskolorna kommer att väljas ut och att det i sin tur kommer att påverka försöksresultatet.

Här kommer ett annat inlägg i debatten…… 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s