“Människor som kan uppföra sig gör det”

Det är ganska vanligt att lärare anser att beteendeproblem är något som hindrar läraren från att utföra sitt arbete, nämligen att undervisa. Det enklaste är kanske då att få någon annan att lösa problemet såsom eleven själv (som borde skärpa sig), elevens föräldrar (som ska uppfostra barnet) eller rektorn, politiker, specialutbildad personal m.m. (som ska placera barnet någon annanstans).

I Bo Heilskov Elvéns nya bok som heter “Beteendeproblem i skolan” får läsaren mer effektiva verktyg än att bolla över problemet till någon annan. Bo utgår från påståendet att “Människor som kan uppföra sig gör det“. Kort sagt, om en elev inte uppför sig har skolan/läraren antagligen haft överkrav på elevens förmågor. De vuxna förväntar sig att eleven har förmågor som hen saknar. I den situationen bör skolan/läraren analysera situationen och specificera vilka krav situationen ställer för att kunna förhindra det att hända igen. Det är pedagogen som äger problemet och som på olika sätt måste agera (ensam eller tillsammans med andra) för att förhindra att situationen uppstår igen. Detta enligt en annan princip som Bo utgår från, “Den som tar ansvar kan påverka“. Vidare är en elev som inte ser sitt agerande som ett problem är sällan intresserad och särskilt motiverad att lösa problemet såsom läraren vill.

För att rå på beteendeprobem måste vi bland annat förstå att barn gör det som är mest begripligt för dem. Begriplighet handlar inte om förståelse och det hjälper inte att vädja till barnets förståelse för att motivera till en beteendeförändring. Ett sätt att öka begripligheten kan t.ex. vara att se över miljön runtomkring, andra sätt är att strukturera upp rastverksamheten eller att anpassa undervisningen efter elevernas behov av t.ex. förutsägbarhet och struktur.

Den här boken är lättläst och presenterar metoder som utgår från ett lågaffektivt bemötande som jag tidigare skrivit om här i bloggen, detta förhållningssätt kan även kallas “low and slow”. Bokens innehåll är mycket konkret med tydliga metoder, exempel och konkreta handlingsplaner. Allting bygger på elva praktiska principer varav jag i denna text tagit upp ett par stycken. Igenkänningsfaktorn i boken är stor och den lämpar sig väl att diskutera i kollegiet för att skapa en samsyn kring agerandet runt beteendeproblematik. Till sist kan även nämnas att Bo skriver med en stor portion humor något som får en att skratta med jämna mellanrum.

 

Skärmklipp 2015-02-03 20.33.25

 

2 thoughts on ““Människor som kan uppföra sig gör det”

  1. Situationerna med olika elever har hög igenkänningsfaktor och väl värda att diskutera ur perspektivet – vem äger egentligen problemet i situationen?

    • Ja, det är ju den som upplever det som ett problem. Så svaret blir utan tvekan teamet i skolan, lärarna, elevhälsan, rektorn m.m. Självklart behövs ett samarbete med hemmet med de kan inte göra så mycket åt de beteenden som kommer till uttryck i skolan. Det står ju rätt mycket om detta i boken och det är en intressant vinkel som lätt glöms bort i skolärlden. Alltför ofta läggs alltför mycket fokus på eleven själv och föräldrarna tycker jag.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s