Low and Slow- ett förhållningssätt

Skärmklipp 2015-01-25 20.14.53

Low and slow är ett förhållningssätt för att närma sig barn och ungdomar som
är upprörda eller på väg att bli det. Förhållningssättet finns beskrivet i “Handlingsplan för att underlätta mottagandet av elever med autismspektrumtillstånd och ADHD” som du hittar här. Ursprungligen finns det beskrivit i Teresa Bolicks bok ”Asperger Syndrome and Adolescence”.

De flesta lärare känner nog igen att de har blivit provocerade och arga när en elev har varit upprörd. En sådan situation kan lätt sluta med två arga upprörda personer som triggar varandra och situationen trappas upp och förvärras. Här är det viktigt att man som vuxen i skolan funderar över sitt eget beteende. Low and slow är en strategi man kan använda för att försöka vända situationen och ge båda parter en chans att lugna sig.

Följande avsnitt om hur man använder “Low and Slow” kommer från handlingsplanen. 

Low

– Om eleven är mindre än du, sänk dig ned till dess nivå så att dina ögon är vid eller under elevens ögon.

– Sänk din röst både styrkan och tonhöjden. Använd en neutral och saklig ton även om du skriker inombords.

– Sänk graden av komplexitet i ditt språkliga uttryck. Korta meningar. Ställ inte en massa frågor. Predika inte!

Slow

– Lugna dig!:försök sänka din puls och andningsfrekvens. Ett effektivt sätt är andas långsamt och djupt.

– Tala långsammare. Gör uppehåll mellan meningarna. Högst en eller två meningar i minuten.

– Rör dig långsammare. Vi däggdjur känner oss automatiskt hotade av plötsliga rörelser. Se till att eleven ser dig ordentligt om du måste röra dig snabbt (t ex vid fara).

– Gör sakerna ni har att göra långsammare. Ta din tid. Det tar den tid det tar. Skjut upp det som behövs. Om du inte kan göra det, förbered eleven på att du måste lämna honom eller henne.

Nästa steg

När eleven väl börjat lugna ned sig kan du börja kommentera det som hänt objektivt och deskriptivt: Vad arg du var! Du var alldeles röd i ansiktet, rödare än jag någonsin sett!

– Försök undvika att ställa frågor i detta ögonblick. Att försöka besvara ”varför”- frågor i detta läge kan göra eleven upprörd igen.

– Om du har en idé om vad som hände, försök dig på en gissning: Jag är inte säker därför att jag är ju inte i din kropp. (Paus.) Men det såg ut som om du blev verkligt upprörd på grund av att salen var så överfull och oväsendet så starkt. Presentera alltid dina idéer som hypoteser.

– Om eleven börjar prata om sina reaktioner, lyssna! Försök att inte slå fast hur saker är eller att erbjuda lösningar.

– Lös problemet och tala om konsekvenserna (om det finns några) vid ett senare tillfälle när alla inblandade lugnat ned sig.

Undvik att

  • Analysera situationen eller undervisa medan eleven fortfarande är upprörd.
  • Meddela negativa konsekvenser i detta läge.
  • Uttala hot som ”om du inte lugnar dig nu, så…”
  • Tänka att du låter eleven ”undfly” eller ”slippa” något. Ingen av de inblandade tänker eller minns klart när de är upprörda. Att tala om moral, värderingar och konsekvenser i detta läge slutar oftast med att den vuxne blir frustrerad (och eleven upprörd igen).
  • Oroa dig över vad andra ska tänka.
  • Tänka att detta kommer att upprepa sig för evigt. Detta är en strategi där ett gram prevention är värt ett kilo åtgärd. Genom den vuxnes användning av Low och Slow kommer eleven lära sig att det finns vuxna som kan bevittna, stå ut med och hjälpa dem med deras upprördhet. Det gör det lättare för dem att söka hjälp i framtiden.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s