Skolans arbete med stödinsatser

Skolverkets nya film “Skolans arbete med stödinsatser” riktar sig i huvudsak till huvudmän men jag tycker att den är informativ även för lärare och övrig skolpersonal. I filmen får du information om huvudmannens ansvar för skolans arbete med extra anpassningar, särskilt stöd, åtgärdsprogram och systematiskt kvalitetsarbete.

 

Här kan du läsa mer om hur skolan kan arbeta med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s