Kan du beskriva en normal människa?

Rosie King har Aspergers syndrom och utmanar i detta föredrag synen på normalitet. Gemensamt för alla autismspektrumtillstånd (AST) är bl.a. svårigheter eller begränsningar i förmåga till ömsesidigt socialt samspel, ömsesidig kommunikation, föreställningsförmåga, flexibilitet och variation i beteenden och intressen. Dessa svårigheter kan dock yttra sig mycket olika för olika personer. Det finns inget facit för hur en person med AST beter sig eller en mall för vad dessa barn behöver för att nå sin fulla potential i skolan. Den enda säkra är att personer med dessa svårigheter behöver individuella anpassningar av olika slag.

Rosie berättar med säkerhet och humor i detta tal bl.a. om hur hon ser på de fördomar som finns om autism och om de fördelar hon har av att leva med AST.

 

När Rosie var yngre var hon med och gjorde dokumentären “My Autism and Me” för BBC,  Dokumentärens syfte är att öka förståelsen för hur det är att leva med AST och Rosie berättar om hur hon ser på världen, vi får även möta andra ungdomar med AST.

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s