PYS-paragrafen och betygsättning

Skärmklipp 2014-12-09 10.41.15

I betygsättningstider kan det vara bra att aktualisera skollagens undantagsbestämmelse eller pys-paragrafen som den också kallas. Undantagsbestämmelsen används vid betygsättning och handlar om att läraren kan göra vissa undantag om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl menas att eleven har en funktionsnedsättning eller andra liknande personliga förhållanden som inte är av tillfällig natur och som hindrar eleven från att nå ett visst kunskapskrav. Det ska alltså vara omöjligt för eleven att nå kunskapskravet oavsett i vilka former och i vilken omfattning skolan ger särskilt stöd. Anledningen till denna bestämmelse är att skapa förutsättningar för elever som annars inte haft någon möjlighet att nå ett visst betyg.

Funktionsnedsättningar kan se olika ut och därför går det inte att exakt ange i vilka fall bestämmelsen är lämplig att använda eller vad enstaka delar av kunskapskraven innebär. Detta måste skolan diskutera och avgöra. Ibland kan det finnas behov av att rådfråga en specialist för att kunna bedöma om de enstaka delar av kunskapskraven som eleven inte når, beror på funktionsnedsättningen eller på bristande kunskaper. Det finns dock inga krav på att eleven ska vara diagnostiserad av någon specialist eller att eleven överhuvudtaget ska ha en diagnos, för att bestämmelsen ska kunna användas.

Läs mer och se några exempel här: Elever med funktionsnedsättning

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s