HANDLINGSPLAN för att underlätta mottagandet av elever med AST och ADHD

I början av 2013 utarbetade Enheten för elevstöd häftet “HANDLINGSPLAN för att underlätta mottagandet av elever med autismspektrumtillstånd och ADHD“. Handlingsplanens syfte är att ge Täby kommunala skolor en gemensam grund för att ta emot elever med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF) så att dessa elever ska få de bästa förutsättningarna socialt och kunskapsmässigt. För att ge elever goda förutsättningar krävs det att lärare och övrig skolpersonal  har kunskaper inom autismspektrumtillstånd och ADHD.

När en skola tar emot en elev med NPF är det viktigt med en genomtänkt plan där alla lärare och övrig personal har ett gemensamt förhållningssätt. Den här skriften tar bl.a. upp vilka utmaningar elever med AST och ADHD möter i sin skolvardag, dessa utmaningar är krävande och därför behövs anpassningar på individ-, grupp- och organisationsnivå.

Handlingsplanen hittar du på Gribbylundsgårdens hemsida under fliken “Om vår skola” om länken krånglar.

Skärmklipp 2014-12-08 18.58.47

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s