Läxor, läxor, läxor!

Det senaste året har det pågått debatter i media och i skolor runtom i Sverige angående läxor. I hemmen har det kämpats med läxorna och när föräldrarna inte längre mäktar med finns det gärna ett läxhjälpsföretag som vill ta över tragglandet. Samtidigt finns det inget i skollagen eller i andra regelverk som reglerar om skolan eller pedagogen ska använda sig av läxor eller inte. Med det som bakgrund har Skolverket har nyligen givit ut stödmaterialet “Läxor i praktiken“. Materialet är främst till för att diskutera, inspirera och utveckla de läxor som ges.

I stödmaterialet konstaterar Skolverket att en läxa som utvecklar elevens kunskaper förbereds och förklaras i skolan samt följs upp, t.ex. genom gemensamma klassrumsdiskussioner. Läxan ska även vara kopplad till den pågående undervisningen och eleven ska klara av att göra läxan själv utan hjälp från föräldrar eller läxhjälpare. Läxor som är till för att eleven ska komma ikapp ska läraren vara försiktig med att ge om läraren inte är säker på att eleven förstår vad den ska göra.

Skolan ska vara likvärdig och då det även gäller läxorna måste de konstrueras på ett sådant sätt att socioekonomiska faktorer inte har någon betydelse. Hur man bor eller om man har välutbildade föräldrar ska inte avgöra om man ska klara av att göra sina läxor.

Hur ser du och din skola på arbetet med läxor?

Skärmklipp 2014-11-06 21.53.26

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s