Inkludering i praktiken- Hur gör vi eleverna delaktiga i arbetet?

Skärmdump 2014-10-22 11.18.00

DATE  är ett konkret lärmaterial för att öka tillgängligheten i skolan med avseende på den fysiska, pedagogiska och sociala miljön, lärmaterialet vänder sig till åk 4-9. Material till förskola, åk f-3 samt gymnasiet håller på att utarbetas och beräknas vara färdigt i början av 2017. DATE är en del av paketet “Tillgänglighet får skolan att funka” tillsammans med “Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning” som jag presenterade i mitt förra inlägg här på bloggen.

Materialet DATE fungerar som en del i likabehandlingsarbetet och syftar till att skolan ska vara tillgänglig för alla, alla elever har rätt att på lika villkor kunna utveckla sitt lärande och sina kunskaper. Lärmaterialet bygger på forskning och beprövad erfarenhet och utgår från elevers och lärares erfarenheter, etablerad forskning och rekommendationer från Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Diskrimineringsombudsmannen och Myndigheten för delaktighet. Lärmaterialet har testats av elever och lärare.

I materialet, som utgår från Lgr11, får eleverna själva utforska sin skolmiljö och upptäcka hinder, komma på lösningar för att göra skolan mer tillgänglig samt ökad medvetenhet och förståelse för att människor är olika och behöver anpassningar.

I Inledningen klargörs vad som menas med tillgänglighet samt hur det hänger ihop med likabehandling. Därefter diskuteras rätten till lärande och rätten att få vara med. Ord och begrepp som hör samman med funktionalitet och funktionsnedsättning presenteras i en ordlista. Materialet hänger ihop med ämnena och utgår från Lgr11, man kan arbeta med materialet på olika sätt t.ex. ämnesövergripande eller på enskilda lektioner. Lektionerna är utformade enligt inledning, genomförande, agera och uppmuntrar eleverna att själva ta ställning, vara lösningsfokuserade och delaktiga.

På webben finns filmer där man får möta människor med egna erfarenheter av olika funktionshinder. Filmerna har ett viktigt syfte då elever med funktionshinder inte ska behöva berätta om sina personliga erfarenheter i klassen.

Lektionerna är indelade i temaområden (Välkommen in, Koncentration och lärande, Se och hör prata och gör, Tänk tillgänglighet-se olikheterna) med tillhörande lektionsplaneringar och övningar där det framgår vilka ämnen som är knutna till varje lektion. Mycket tydligt upplägg och varierade lektioner.

Materialet som ingår i paketet “Tillgänglighet får skolan att funka” angriper ämnet från alla håll och är ett viktigt och väl genomarbetat material för att öka tillgängligheten men också förståelsen för att alla är olika. Arbetar man med detta paket i hela skolorganisationen, ser tillgänglighet som en viktig del av skolans uppdrag och implementerar det i verksamheterna så är jag övertygad om att det kommer att göra skillnad. För det är ett arbete som måste göras av alla för att det ska bli en fungerande helhet.

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s