Rasten -viktigaste lektionen?

Skärmdump 2014-10-19 20.19.14

Där lärarna inte finns där händer det. I undersökningar framkommer det gång på gång att många elever upplever rasten som den mest otrygga tiden på dagen. En tid då närvaron av vuxna ofta minimeras, de sociala färdigheterna ställs på sin spets och värdegrunden testas i praktiken. Enligt Skollagen ska utbildningen utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. Eleverna har rätt att känna sig trygga hela tiden, inte bara i klassrummet utan även i t.ex. korridoren, i matsalen, på skolgården, i omklädningsrummet och på toaletten.

Många lärare känner nog igen ett rastvaktssystem där man skriver upp sig på en lista och sedan går en runda och patrullerar ca 40 minuter per vecka. Syftet är att skapa trygghet genom sin närvaro och att uppmärksamma mönster och beteenden som inte är ok. Men vad händer bakom lärarnas rygg? Hur effektivt och förebyggande verkar systemet? Vem bestämmer egentligen längst bort på fotbollsplanen?

En del skolor, främst i åk f-6 , har börjat uppmärksamma problematiken i samband med raster och ordnar planerade rastaktiviteter som alla elever som vill kan delta i. Eleverna deltar även ofta i planeringen av aktiviteterna. Vinsterna är många, antalet konflikter minskar, barn som har svårt att hitta kompisar har en aktivitet att gå tills, barn som har svårt att komma igång med lekar får stöttning, nya möjligheter till kamratrelationer skapas och fler känner att de ingår i ett sammanhang. Vinsterna för eleverna är många, nackdelarna i mina ögon obefintliga.

Rastaktiviteter på högstadiet ser annorlunda ut men är lika viktiga. Det finns ett behov av uppehållsrum/cafeteria där man kan umgås, får fler chanser att kunna delta i relationsskapande, gemensamma, planerade aktiviteter som alla är välkomna i.  Kanske driva en cafeteria tillsammans, planera och ordna aktiviteter för varandra med hjälp av en vuxen, prata av sig om det hänt något särskilt. Ungdomar ska inte behöva sitta i trappor eller korridorer för att det inte finns trygga uppehållsrum med plats för många. Sådana miljöer är en grogrund för frustration och egna regelverk.

Att känna sig trygg är en förutsättning för lärande och vi får inte glömma bort skolans viktiga demokratiuppdrag samt att förmedla respekt för de mänskliga rättigheterna. Elever har olika behov och förutsättningar även på rasten och det ingår i skolans uppdrag att  uppväga skillnaderna även på rasten. Ta gärna upp följande frågeställningar i ditt arbetslag och fundera på hur ni kan göra rasterna roligare, ännu mer meningsfulla och inkluderande.

Hur organiseras rasterna på din skola?

Vad tycker era elever om rasterna?

Hur kan ni utveckla rasten på din skola så att alla elever upplever rasten som trygg?

 

Här hittar ni material att utgå ifrån:

Det händer på rasten” UR Här får du mer bakgrund och kan se hur man kan arbeta för att utveckla rasten.

Artikel ur Lärarnas Nyheter, Rastaktivisten.

Lärarnas Nyheter, Återhämtningens lov.

Podd 10minuter.se där Olof Jonsson tar upp ämnet här

Gå gärna med i gruppen “Rastaktivisterna” på Facebook och dela och ta del av rastaktiviteter.

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s