Uppdrag värdegrund

Värdegrundsarbetet och demokratiuppdraget är ett av skolans allra viktigaste uppdrag, det upptar hela kapitel 1 i Lgr11 och utgör fundamentet i hela skolväsendet. Alla skolor ska idag ha en Likabehandlingsplan som fungerar som en dokumentation av det praktiska arbetet som utförs i verksamheten.

 Arbetet med värdegrunden måste ske i all verksamhet, i klassrum, i korridoren, på skolgården, vid samlingen, i omklädningsrummet och vid mellanmålet. Man kan diskutera men framförallt måste man praktisera det man talar om och modellera. Faran när arbetet sker överallt och hela tiden är att man missar systematiken och helheten, det är inte framgångsrikt att några få eldsjälar bedriver värdegrundsarbetet i en liten grupp eller att man lägger ut arbetet på temadagar. Ett framgångsrikt värdegrundsarbete är synligt och sker som en integrerad, medveten och välplanerad del i helheten. Studier visar att ett arbete som inte görs tillsammans inte når samma framgång. För att nå dit behöver man arbeta systematisk och tillsammans. All personal, alla elever och föräldrar behöver vara delaktiga i arbetet samt informeras om det arbete som görs.

Skärmdump 2014-10-17 11.30.07

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s