Metoder och stöd för systematiserat värdegrundsarbete

I stödmaterialet ” Förskolans och skolans värdegrund – förhållningssätt, verktyg och metoder” beskrivs, förklaras och problematiseras demokratiuppdraget. I boken ges också konkreta exempel på olika typer av samtal och metoder som man kan använda i klassrummet samt diskussionsfrågor som hjälper personalen i arbetet med att systematisera arbetet med värdegrunden. I materialet finns även reportage och intervjuer från olika verksamheter.

Exempel på samtal och metoder i boken är:

Samtal: Deliberativa samtal, Filosofiska samtal och Sokratiska samtal

Forumspel, Workshop, Värderingsövnningar, Diskussionsunderlag

Skärmdump 2014-10-17 17.28.34

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s