Tillitsfullt klimat och inkludering

Skolverket har spelat in en kort film som heter “Tillitsfullt klimat och inkludering“. I filmen talas det om rektors ansvar att arbeta med processer och relationsskapande i sin organisation, det är en del av rektorns pedagogiska ledarskap. Vidare konstateras att skickliga lärare tror på sina elever, arbetar med relationer samt har höga, realistiska förväntningar på elevernas lärande. Olikheter bör ses som en tillgång och som ett sätt att berika alla elevers lärande, heterogena grupper är att föredra framför homogena grupper.

Följande frågeställningar kan vara intressanta att diskutera efter att ha sett filmen. 

– Vad gör ni för att skapa ett tillåtande klimat på er skola?

– Vad kännetecknar en inkluderande undervisning?

– Hur arbetar du/ni med elevernas olika kunskapsnivåer på din skola?

– Vilka rutiner finns under dina/era lektioner?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s