Forskning för klassrummet

I Skolverkets lättlästa publikation “Forskning för klassrummet” ägnas kapitel 5 åt inkludering. På ca 15 lättlästa sidor presenteras en kunskapsöversikt baserad på forskning. I mitt tidigare inlägg skrev jag att det var viktigt att skilja på inkludering och integrering och i “Forskning för klassrummet” visualiseras skillnaden i denna bild. Fundera på hur du skulle uttrycka skillnaden mellan inkludering och integrering.

Skärmdump 2014-10-12 15.19.43

 

Om man har integration som utgångspunkt finns det stor risk att ansvaret läggs på eleven om problem uppkommer. Med inkludering som förhållningssätt söker man istället orsaken till problemen på verksamhetens organisationsnivå.

För att verksamheten ska genomsyras av ett inkluderande förhållningssätt krävs det en pedagogisk  ledare  som driver arbetet i den riktningen genom att leda ett gemensamt utvecklingsarbete . Det gemensamma arbetet förebygger individuella definitioner på inkludering som i sin tur kan leda till ett integrerat förhållningssätt.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s