Dylan Wiliam #sigbox

“We need to improve student achievement. This requires improving teacher quality. Improving the quality of entrants takes too long. So we have to make the teachers we have better. We can change teachers in a range of ways. Some will benefit students, and some will not.”                                                                                                

                                                                  Dylan Wiliam  

Dylan Wiliam gästade Sverige och Sigtuna för tre veckor sedan och föreläste för alla lärare i Sigtuna kommun samt några andra inbjudna. Vilken upplevelse att få se denna BFL guru föreläsa vars metoder jag provat under det gångna året. Föreläsningen utgick självklart från de böcker och annat material som han publicerat men han fördjupade även några resonemang så att föreläsningen kändes uppdaterad och givande. Det centrala i Wiliams undervisning är de berömda frågorna:

  • Var befinner sig eleven?
  • Vart är eleven på väg?
  • Hur ska eleven ta sig dit?
Jag gick därifrån med ett par förbättringsområden som jag tänker fokusera på det närmsta året:

Frågor Att ställa relevanta, effektiva frågor som ger bevis på lärande är en av lärarens svåra och viktiga uppgifter. Hur vet man att en elev kan? Wiliam säger, ”Planera hur du ska ställa din fråga, ställ frågan och var sedan tyst.” Alltför många pedagoger väntar alldeles för kort tid på svaret  samt lägger till följdfrågor så att det blir flera saker för eleverna att ta ställning till. Frågorna ska generera tänkande samt ge läraren upplysningar om undervisningen. Ofta är det bättre att ge eleverna påståenden att ta ställning till än att ställa frågor.

Feedback ska generera tänkande, inte skapa känslor. Återkopplingen ska vara framåtsyftande, återkoppla till mallar/checklistor/modeller, ge förslag till förbättring utan att ge färdiga lösningar och inte innehålla betyg. Feedbacken ska ge mottagaren mer jobb än avsändaren. Här finns flera olika strategier, men viktigast är att feedbacken leder till en aktivitet. Att bara få feedback utan att göra något av den leder inte lärande. Ganska självklara, basala saker kan tyckas men ofta är det det enkla som är det svåra. Hur många lärare hinner/tar sig tid att planera sina frågor lika väl som undervisningens innehåll?

PhotoSkärmdump 2014-10-12 21.56.45  

5 strategier för att jobba formativt:

  1. Klargöra, delge och skapa förståelse för lärandemål och vad som krävs för att lyckas i sitt lärande
  2. Genomföra effektiva diskussioner, aktiviteter och inlärningsuppgifter som ger bevis på lärande
  3. Ge återkoppling som för lärandet framåt
  4. Aktivera eleverna till att bli läranderesurser för varandra
  5. Få eleverna att se sig som ägare av sitt eget lärande

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s